Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

วิธีการผ่อนชำระสินค้า OMG ด้วยบัตรเครดิต

ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการชำระเงินแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% ได้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ตัวเลือกการผ่อนชำระ ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาท ยอดขั้นต่ำ 5,000 บาท
ผ่อน 3 เดือน ผ่อน 4 เดือน ผ่อน 6 เดือน ผ่อน 10 เดือน

เงื่อนไขสำหรับการชำระเงินผ่านการผ่อนจ่าย 0% ผ่านบัตรเครดิต

  • ราคาของสินค้ารวมกันมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000 บาท จึงจะสามารถผ่อนชำระได้
  • เงื่อนไขการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายมีตั้งแต่ 3 ถึง 10 เดือน โดยจำนวนเงินและระยะเวลาของการผ่อนจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับราคาของสินค้า
  • ลูกค้าจะเป็นผู้ผ่อนชำระกับทางบัตรเครดิตของธนาคารที่ลูกค้าเลือกโดยตรง
  • สินค้าที่ถูกสั่งซื้อผ่านบริการผ่อนจ่ายไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ ยกเว้นบางกรณี เช่น สินค้าสูญหายหรือสินค้าได้รับความเสียหาย

วิธีการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต

ลูกค้าสามารถเลือก “ผ่อนชำระ 0%” ได้ที่หน้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เสร็จแล้วกดปุ่ม “สั่งสินค้า” หลังจากนั้นระบบจะให้ลูกค้าเลือกช่องทางการผ่อนชำระ

*หากยอดสั่งซื้อขั้นต่ำไม่ถึง 3,000 บาท จะไม่สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้

รถเข็นของคุณ